СЧЕОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

- Финансови и счетоводни отчети
- ДДС
- Годишно приключване

ТРЗ

- Трудови и граждански договори
- Заплати и фишове
- Осигуровки

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

- Регистрация на юридическо лице
- Регистрация по ДДС
- Междинни отчети